Zelfbeeld bijstellen

Voordat cliënten zich aanmelden voor wandelcoaching hebben ze zelf vaak al meerdere manieren geprobeerd zaken in hun leven anders aan te pakken. Meestal zonder het gewenste resultaat. Op afstand kijken, in de tweede positie, levert totaal nieuwe inzichten op als het gaat om zelfbeeld, houding en gedrag. De boom kan hierbij prima ingezet worden. Hieronder een werkvorm die jij als coach kunt toe te passen tijdens wandelcoaching om jouw cliënt inzicht te geven in zijn zelfbeeld.

Werkvorm

Zelfbeeld bijstellenLaat je cliënt een boom bekijken en beschrijven. Dit sluit bijvoorbeeld goed aan als de coachingsvraag gaat over hoe iemand zich op meer krachtige manier kan opstellen.
Dan nodig je je cliënt uit zich voor te stellen dat de boom staat voor wat hij zich wenst. Laat hem vertellen en stimuleer hem ook om naar details te kijken, zoals bijvoorbeeld de vorm, de stand, de verdeling van de takken en/of de bast van de boom. Je cliënt zal zaken benoemen die er al zijn of juist nog niet zijn. Hij vertelt in feite over zichzelf.

Praktijkvoorbeeld

Joris was net begonnen aan een nieuwe baan bij een grote supermarkt. Zijn leidinggevende had gezegd dat hij zich niet zo minderwaardig moest opstellen en daar ging zijn coachingsvraag over. Ik nodigde hem uit een boom te zoeken die stond voor wat hij dan werkelijk wenste. Hij vertelde dat hij wat sterker in zijn schoenen wilde staan en meer rechtop wilde lopen. Dan zou men hem namelijk beter zien en zou hij zich sterker voelen.

Dunne spar met een kronkel

De boom die hij uitkoos tussen heel veel verschillende soorten, was een dunne spar met weinig kruin en halverwege een flinke kronkel. De verschillende aspecten, zoals dikte van de boom, hoeveelheid takken in de top, en de kronkel halverwege werden uitgebreid besproken. Uiteindelijk was de kronkel de meest opvallende voor hem; deze stond voor het overlijden van zijn vader en hoe hem dat belemmerd had in zijn groei. Samenvattend kwamen we erop uit, dat hij een boom gekozen had, die stond voor hoe het nu was. De eerste stap naar een ander zelfbeeld. Uiteraard kreeg dit een vervolg. De volgende wandelcoachsessie ging Joris op zoek naar een boom die stond voor hoe hij zich wilde gaan volgen en vanuit daar werkten we in meerdere sessies naar zijn doel toe. Een Joris die sterk in zijn schoenen staat en die rechtop loopt en zich gelijkwaardig voelt aan zijn collega’s.

Vragen over dit onderwerp? Mail gerust naar ons via het contactformulier, je krijgt snel antwoord.
Of wil je zelf aan de slag met dit thema? Kijk dan hier voor trainingen in de natuur!